ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, OHSAS 18001

Vi säger välkommen till Xena Entreprenad AB, Global Fastighetsservice AB
Grattis till certifieringen säger vi till Leja Schakt och Transport AB, Leja Entreprenad AB och Leja Åkeri AB. 
Vi hälsar vår nya medarbetare Maria välkommen

Certifiera ditt företag du också

DMk Miljö- kvalitetskonsult är ett företag med lång erfarenhet som alltid har kunden i fokus. Samarbetar ni med oss under införandet av ISO 14001:2015 Miljö,  ISO 9001:2015 Kvalitet och/eller OHSAS 18001 så blir vi er mentor under hela införandefasen och lämnar alltid resultatgaranti - garanterat certifikat enligt överenskommen tidsplan.
Efter certifiering fortsätter vi utvecklingen av systemet tillsammans med er.
Vi har klarat uppgraderingen till nya standarder

Alltid fast pris

Tillsammans bygger vi ett effektivt, webbaserat, ledningssystem, allt enligt kraven i
Miljöledningsstandarden ISO 14001:2015, Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015.  Arbetsmiljö OHSAS 18001 Integrerat eller var för sig.

Kontakta oss