ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Grattis till certifieringen säger vi till TPM Industrimålning AB, Gävle,   Contractor Maskiner AB, Uppsala,
Börjessons Sotning & Ventilation AB, RP-Recycling Partner Linköping

Certifiera ditt företag du också!

DMk Miljö- kvalitetskonsult är ett företag med lång erfarenhet som alltid har kunden i fokus. Samarbetar ni med oss under införandet av ISO 14001:2015 Miljö och/eller ISO 9001:2015 Kvalitet så blir vi er mentor under hela införandefasen och lämnar alltid resultatgaranti - garanterat certifikat enligt överenskommen tidsplan.
Vi har klarat uppgraderingen till nya standarder

Alltid fast pris

Tillsammans bygger vi ett effektivt, webbaserat, ledningssystem, allt enligt kraven i
Miljöledningsstandarden ISO 14001:2015, Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015. Integrerat eller var för sig.

Kontakta oss