ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Grattis till certifieringen säger vi till TPM Industrimålning AB, Gävle,   Contractor Maskiner AB, Uppsala,
Börjessons Sotning & Ventilation AB, RP-Recycling Partner Linköping

Certifiera ditt företag du också!

DMk Miljö- kvalitetskonsult är ett företag med lång erfarenhet som alltid har kunden i fokus. Samarbetar ni med oss under införandet av ISO 14001:2015 Miljö och/eller ISO 9001:2015 Kvalitet så blir vi er mentor under hela införandefasen och lämnar alltid resultatgaranti - garanterat certifikat enligt överenskommen tidsplan.
Efter certifiering fortsätter vi utvecklingen av systemet tillsammans med er.
Vi har klarat uppgraderingen till nya standarder

Alltid fast pris

Tillsammans bygger vi ett effektivt, webbaserat, ledningssystem, allt enligt kraven i
Miljöledningsstandarden ISO 14001:2015, Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015. Integrerat eller var för sig.

Kontakta oss