ISO Certifiera ditt företag du också!

DMk står för enkelhet, tillgänglighet, tydlighet och vi håller vad vi lovar

  • ISO 14001- Miljö
  • ISO 9001- Kvalitet
  • ISO 45001- Arbetsmiljö

Affärsidé: Minimera investeringsbehov av tid & pengar 
vid införande samt fortsatt utveckling av ledningssystemet

Hjälp, support och utveckling inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

DMk Miljö- kvalitetskonsult har alltid kunden i fokus, er ständiga mentor. 

Alltid fast pris

  • Bygger effektiva och webbaserade ledningssystem, integrerat eller var för sig, allt enligt kraven i ISO standarder
  • Lämnar alltid resultatgaranti - garanterat certifikat enligt överenskommen tidsplan. 
  • Efter certifiering finns vi vid er sida och utvecklar systemet tillsammans med er.


Kontakta oss