Vi önskar alla våra nya och gamla kunder en riktigt God Jul & Gott Nytt ÅR
Gör som TPM Industrimålning AB, Gävle, Upplands  Brandservice AB, Uppsala, Contractor Maskiner AB, Uppsala,
Börjessons Sotning & Ventilation AB, RP-Recycling Partner Linköping och TD Light Sweden AB

ISO certifiera ditt
företag du också!

 

DMk Miljö- kvalitetskonsult är ett företag med lång erfarenhet som alltid har kunden i fokus. Samarbetar ni med oss under införandet av ISO 14001 Miljö och/eller ISO 9001 Kvalitet så blir vi er mentor under hela införandefasen och lämnar alltid resultatgaranti - garanterat certifikat enligt överenskommen tidsplan.

Alltid fast pris

Tillsammans bygger vi ett effektivt, webbaserat, ledningssystem, allt enligt kraven i Miljöledningsstandarden ISO 14001, kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. Integrerat eller var för sig.

Kontakta oss