Miljö- kvalitetspolicy

DMk är ett Miljö- kvalitets managementföretag som arbetar med införande, underhåll och utveckling av ledningssystem samt utbildning, revisioner och marknadsföring inom miljö och kvalitetsområdet.
Vår största miljöpåverkan är att utveckla våra kunders miljö- kvalitets- arbetsmiljöarbete, våra egna persontransporter samt vårt arbete med att skaffa nya kunder

  • Vi skall kontinuerligt rådge och stödja våra kunder till fortsatt utveckling inom miljö- och kvalitetsområdet samt genom ett ständigt förbättrat arbete uppfylla kundens krav. 
  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, ta hänsyn till miljö och kvalitet och därmed skapa en grund för ett förebyggande arbete.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa miljöbalkens hänsynsregler.
  • Vi ska i en ständig dialog ställa krav på våra affärspartners och på oss själva.
  • Vi ska hela tiden öka vår kompetens och vårt engagemang samt uppfylla lagar och andra krav.

2016-04-27

Kontakta oss

Affärsidé

Minimera investeringsbehov av tid & pengar 
vid införande samt 
fortsatt utveckling av ledningssystemet