Om oss

DMk grundades 1998 då som HB.  Sedan  1/1 2009 är bolaget ombildat till AB.  

DMk står för enkelhet, tillgänglighet, tydlighet, vi håller vad vi lovar

Vårt mål

 Är att göra medarbetare och samarbetspartners medvetna om miljö- kvalitet- arbetsmiljöfrågor samt genom kunskap och kunskapsbildning ständigt utveckla och stimulera konkreta handlingar som främjar mätbara förändringar för en hållbar utveckling.  

En grundläggande förutsättning för att kunna ändra sitt beteende är att man blir medveten om konsekvenserna av sitt handlande och om möjligheterna till förbättring.  är avvikelsehantering, internutbildning  och information är  viktiga instrument. 

Vår Kompetens

Ledningssystem , Miljö, kvalitet & arbetsmiljö, Miljögrunder, miljöbalksutbildning, miljöjuridik, miljölagar samt utbildade internrevisorer.
Vi har även utbildning inom projektledning, data, pedagogik, naturkunskap, ekologi , miljö och arbetsmiljö.

Vi  är även diplomerad Emas- miljökonsult.

Kontakta oss