Våra Tjänster

 Projektledning, Konsultation och support

 Vi jobbar med enskilda företag samt företag i nätverk och då som stöd för att komma igång och som pådrivare för att nå fram till en tredjepartscertifiering, detta innebär låg investering av tid och pengar.

Outsourcing

 Företag som inte har tillräckliga personella resurser att driva miljö- kvalitets och arbetsmiljöfrågorna framåt
kan få hjälp med detta genom att anlita någon från DMk.  
Vi underhåller och utvecklar efter era önskemål.

Kundportal

Egen "login", till vår kundportal, där finns alla företagets dokument.
 Detta innebär att ni har ett webbaserat system.
 Allt säkerhetskopieras automatiskt , gamla utgåvor finns alltid bevarade.

Övrigt

 Om ert företag har "fastnat", ni kommer inte vidare fram till certifiering eller bara behöver support i miljö, kvalitet eller arbetsmiljöfrågor.  

 KMA- Kvalité - Miljö- arbetsmiljöplan,  Internrevisioner inom Miljö, Kvalitet och
 Arbetsmiljö,  Riskbedömning, Miljö- arbetsmiljö, Utbildning, Myndighetskontakter, Miljölagar, Kemikalier, SWOT-analys, 

Kontakta oss