Kunder/referenser

”Vi har samarbetat med DMK sedan 2008 då vi bestämde oss för att bli det mest miljövänliga företaget inom vår bransch – kopiatorer, skrivare, kontorsmaterial och tillhörande tjänster. Vi insåg från början att vi för att lyckas skulle behöva specialistkompetens inom miljöområdet och för att klara certifieringen av miljöledningssystemet ISO 14 001. DMK har under snart femton års tid hjälpt oss på ett mycket bra sätt, dels när vi från början skulle certifiera oss för ISO 14 001 men lika viktigt är att ständigt utvecklas inom miljöarbetet och att orka göra det år efter år. DMK har stöttat oss i alla år och det har resulterat i att vi alltid har klarat våra revisioner utan anmärkningar och lyckats sänka våra CO2 utsläpp med 54% per anställd.”

Giving People

Vi har lotsat över 100 företag fram till certifiering inom följande branscher.

Arkitekter
Bygg och anläggning
Elkraft
Försäljning, service
Gasleverantör, Sverige, Norge
Grossist, importör

Högtrycksspolning/Sanering
Åkeriverksamhet
Låsmästare
Parkeringsföretag,
Service, Entreprenad
Skorstensfejare

Skylttillverkning, design, montage & service
Tillverkning, konstruktion & ytbehandling
Transport
Tryckeri
Verkstad, karosseri, industrimålning, lackering
Återvinningsanläggning

Sigill

Kontakta oss redan i dag för en kostnadsfri behovsanalys.

Maila oss info@dmkab.se

Ring oss 08-740 40 01