Våra tjänster

Vi arbetar med enskilda företag samt företag i nätverk och då som stöd i införande, underhåll och utveckling av ledningssystemet.

Efter certifiering erbjuder vi olika stöd i form av service, fullservice eller outsoursingavtal som support, underhåll och utveckling av miljö- kvalitet och arbetsmiljöfrågorna

Alla våra kunder har sitt ledningssystem i Office 365 med login i egen kundportal.

Vi erbjuder även interna revisioner, stöd i myndighetsfrågor, miljölagar, kemikalier, arbetsmiljö och utbildning i frågor runt Miljö, kvalitè och arbetsmiljö.

Alltid fast pris

Du vet vad det kostar oavsett system du vill införa, enkelt snabbt och effektivt

Samarbetar ni med oss under införandet av ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, integrerat eller var för sig, så blir vi er mentor under hela införandefasen och lämnar alltid resultatgaranti – garanterat tredjepartscertifikat enligt överenskommen tidsplan.

Tillsammans bygger vi ett effektivt och webbaserat ledningssystem, allt enligt kraven i standarderna ISO 14001 miljö, ISO 9001 kvalitet, ISO 45001 arbetsmiljö.

DMK

Kontakta oss redan i dag för en kostnadsfri behovsanalys.

Maila oss info@dmkab.se

Ring oss 08-740 40 01